SAVITLJIVA CEV ZA VENTILACIJU
ACFLEX TPU

Usisno-potisna TPU cev izrađena od termoplastičnog poliuretana sa ugrađenom spiralom od čelične opružne žice.
Pri uzemljenju ugrađene čelične spirale, cev ne sakuplja statički elektricitet.

Primena: cev je namenjena za sisteme industrijske ventilacije, aspiracije i instalacije vakuumskog odvoda dima, gasova, praškastih materijala, prašine, piljevine, tekstilnih vlakana, transporta žitarica i sl. Cev je antiabrazivna.

Temperaturni opseg primene:
-10°C do +70°C (kratkotrajno do +80°C)

Izradne dužine: po želji kupca, standardna dužina 5m.

Pakovanje: do prečnika 150mm u horizontalno formirane bunteve. Iznad 150mm sabijene u kutije odgovarajuće veličine
u zavisnosti od prečnika cevi.

Standardna boja: bezbojna - prozirna

Napomena:

Ostali prečnici, od 80 do 500 (mm)
po narudžbini.

SAVITLJIVA CEV ZA VENTILACIJU
ACFLEX vfb

Veoma savitljiva cev, izrađena od obostrano PVC-om presvučenog, poliesterskog platna sa ugrađenom spiralom od čelične opružne žice.

Primena: cev je namenjena za primenu u sistemima ventilacije stambenih objekata, aspiracije, transporta lakih materijala, ventilacije i otsisavanja isparenja u farmaceutskoj, galvanskoj
i prehrambenoj industriji, ventilacije zavarivačkih i galvanskih postrojenja, u očuvanju okoline i sl.

Temperaturni opseg primene:
-20°C do +60°C (kratkotrajno do +70°C)

Izradne dužine: standardna dužina 5 i 10m.

Pakovanje: do prečnika 99mm u horizontalno formirane bunteve, a iznad 100mm sabijene u kutije dužine 600mm odnosno 1200mm, u zavisnosti od izradne dužine.

Standardna boja: bela

Napomena:

Ostali prečnici, od 60 do 500 (mm)
po narudžbini.

SAVITLJIVA CEV ZA VENTILACIJU
ACFLEX vfs

Veoma savitljiva cev, izrađena od obostrano PVC-om presvučenog, samogasivog poliesterskog platna sa ugrađenom spiralom od čelične opružne žice.

Primena: cev je namenjena za primenu u sistemima ventilacije stambenih objekata, aspiracije, transporta lakih materijala, ventilacije i otsisavanja isparenja u farmaceutskoj, galvanskoj i prehrambenoj industriji, ventilacije zavarivačkih i galvanskih postrojenja, u očuvanju okoline i sl.

Temperaturni opseg primene:
-20°C do +80°C (kratkotrajno do +90°C)

Izradne dužine: po želji kupca; standardna dužina 5 i 10m.

Pakovanje: do prečnika 99mm u horizontalno formirane bunteve, a iznad 100mm sabijene u kutije dužine 600mm odnosno 1200mm, u zavisnosti od izradne dužine.

Standardna boja: siva

  • Samogasiva!!!
  • Samogasiva!!!

Napomena:

Ostali prečnici, od 60 do 500 (mm)
po narudžbini.

SAVITLJIVA CEV ZA VENTILACIJU
ACFLEX mpa

Veoma laka i savitljiva neizolovana cev, izrađena od višeslojne metalizirane i providne polipropilenske folije sa ugrađenom spiralom od čelične opružne žice.

Primena: cev je namenjena za transport vazduha u sistemima mehaničke ventilacije i klimatizacije, u perifernim sekcijama većih centralnih sistema sa radnim pritiscima do 2500 Pa, sistemima vazdušnog grejanja navedenog temperaturskog opsega primene, kao i za sisteme bez specijalnih zahteva.
Cev se lako spaja sa kanalima okruglog i ovalnog preseka.

Temperaturni opseg primene: -30°C do +60°C

Izradne dužine: po želji kupca; standar. dužina 10m.

Pakovanje: u kutije do Ø150mm, a ostalo do Ø508mm u folije.

Standardna boja: boja aluminijuma

Napomena:

Ostali prečnici, od 100 do 500 (mm)
po narudžbini.

SAVITLJIVE VENTILACIONE KOMPRESIONE CEVI ZA RUDNIKE
ACFLEX vcrs

Kompresiona potisna (ravna cev), veoma laka, savitljiva i elastična cev, izrađena od obostranog PVC-om presvučenog poliesterskog platna. Cev se izrađuje u više varijanti sa antistatičkim platnom i platnom koje nije antistatik.

Primena: cev je namenjena za sisteme industrijske ventilacije, aspiracije i instalacije vakumskog odvoda dima, prašine i gasova u tunelima, jamskim kopovima i rudnicima sa metanskim režimom rada.

Temperaturni opseg primene: -20°C do +60°C.

Izradne dužine: standar. dužina 10m, a po želji kupca do 100m.

Standardna boja: za antistatic cevi crna, a za cevi koje nisu antistatic, žuta i siva a po želji kupca moguća je i druga boja.

SAVITLJIVE VENTILACIONE DEPRESIONE CEVI ZA RUDNIKE
ACFLEX vcrz

Depresiona usisno-potisna (rebrasta cev), veoma laka, savitljiva i elastična cev, izrađena od obostranog PVC-om presvučenog poliesterskog platna sa ugrađenom spiralom od čelične žice. Cev se izrađuje u više varijanti sa antistatičkim platnom i platnom koje nije antistatik. Takođe, pri uzemljenju ugrađene čelične spirale cev ne sakuplja statički elektricitet.

Primena: cev je namenjena za sisteme industrijske ventilacije, aspiracije i instalacije vakumskog odvoda dima, prašine i gasova u tunelima, jamskim kopovima i rudnicima sa metanskim i nemetanskim režimom rada.

Temperaturni opseg primene:
-20°C do +70°C (kratkotrajno do +80°C).

Izradne dužine: standardna dužina 10m.

Standardna boja: za antistatic cevi crna, a za cevi koje nisu antistatic, žuta i siva a po želji kupca moguća je i druga boja.

Napomena:

Korak žičane spirale može

biti 50mm i 100mm.

SAVITLJIVE VENTILACIONE CEVI ZA AVIONE
ACFLEX vcrA

__?????????????????????????????????????

Primena: c??????????????????????????????

Temperaturni opseg primene: ??????????????????????????

Izradne dužine: ???????????????????????????

Standardna boja: ???????????????????????????????????????

POVEZIVANJE VENTILACIONIH CEVI
U RUDNICIMA

Pripadajuće spojnice

Napomena:

Korak žičane spirale može

biti 50mm i 100mm.

Račve se izrađuju na zahtev kupca.

DIJAGRAMI PADA PRITISKA

Dijagram pada pritiska
za maksimalno rastegnutu cev

Dijagram pada pritiska za koleno od 90°

Uslovi: tv=20°C; po=101,3kPa; ρ=1,20kg/m3

Za uslove različite od navedenih, popravni koeficijent je ρ/1,20

gde je ρ (kg/m3) - gustina vazduha na radnim uslovima.

Za tačnije određivanje koeficijenata padova pritiska mogu se koristiti

sledeće relacije: λ=0,0096/D0,86 i ξ=0,3/R0,4

D (m) – prečnik cevi; R=(R1-D/2) (m); R1 (m) - poluprečnik krivine po neutralnoj osi.